top of page

שם מיוחד זו מעמסה. ה-word מדגיש אותו כמו שגיאת כתיב,

פקידים לא יודעים לבטא אותו והיפסטרים מתלהבים ממנו בהגזמה.

בקיצור זה ליקה מלשון, אףפעםלאראיתםכישרוןכזהמשהומפחיד. 

שנה ראשונה במשרד

לימודים

bottom of page